Om Mums

Kulturföreningen Mums är en politiskt obunden förening som vill bredda kulturutbudet i Sverige med särskild målsättning att verka för hbtq-frågor, inkludering och jämlikhet.

Kärnan av vår verksamhet är nyskapande konst- och kulturprojekt för båda yngre och äldre. Med hjälp av scenkonst, musik och publika evenemang med interaktivitet som kärna suddar vi ut gränserna mellan avsändare och mottagare och skapar en gemensam plattform för queerkultur och jämlikhet.