Om Mums

Kulturföreningen Mums är en politiskt obunden förening som vill bredda kulturutbudet i Sverige med särskild målsättning att verka för hbtq-frågor, mångfald och jämlikhet.

Kärnan av vår verksamhet är nyskapande konst- och kulturprojekt för båda yngre och äldre. Med hjälp av scenkonst, musik och publika evenemang med interaktviitet som kärna suddar vi ut gränserna mellan avsändare och mottagare och skapar en gemensam plattform för queerkultur och jämlikhet.

Vi samarbetar med Stadsbiblioteket, Kulturhuset, Stockholm Pride, Moderna Muséet, Södra Teatern och andra kulturetablissemang i Sverige. Vår målsättning är att så många som möjligt ska få ta del av våra kulturprojekt, vilket gör att vi lägger stor vikt vid just tillgänglighet i vårt samarbete med lokal och dess möjlighet att tillgodose funktionsnedsattas möjligheter att delta.

Våra projekt får stor medial uppmärksamhet, både i Sverige och internationellt. Våra produktioner Rainbow Riots och Bland drakar och dragqueens hamnade på framsidan på både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och Kulturföreningen Mums har två år i rad utsetts till en av DN Påstans Stockholmshjältar, som Kulturkraft.

Vår tidning Mums tilldelades 2012 års ”Sappho in Paradise”-pris av Tupilak, Paradise Press publishings och ILGCNs (The International Lesbian and Gay Cultural Network).

Följ oss på Facebook:

Klubb Mums Mums:

Bland drakar och dragqueens: 

Rainbow Riots

Här laddar ni ner samtliga ex av vår kulturtidskrift Mums: www.tidningenmums.se