Om Mums

Kulturföreningen Mums är en politiskt obunden förening som vill bredda kulturutbudet i Sverige med särskild målsättning att verka för hbtq-frågor, mångfald och jämlikhet.

Kärnan av vår verksamhet är nyskapande konst- och kulturprojekt för båda yngre och äldre. Med hjälp av scenkonst, musik och publika evenemang med interaktivitet som kärna suddar vi ut gränserna mellan avsändare och mottagare och skapar en gemensam plattform för queerkultur och jämlikhet.

Våra projekt stöds av aktörer som FN:s Globala Mål för hållbar utveckling, SIDA och Svenska Institutet och får stort publikt och medialt genomslag, både i Sverige och internationellt. Våra produktioner äger rum på Stockholm PrideStadsbiblioteket, Kulturhuset, Stockholm Pride, Moderna Muséet, Södra Teatern och andra kulturetablissemang i Sverige. Vår målsättning är att så många som möjligt ska få ta del av våra kulturprojekt, vilket gör att vi lägger stor vikt vid just tillgänglighet i vårt samarbete med lokal och dess möjlighet att tillgodose funktionsnedsattas möjligheter att delta.

Våra projekt får stor medial uppmärksamhet, både i Sverige och internationellt. Vår produktion Bland drakar och dragqueens har lyfts fram i framsidesartiklar i Dagens Nyheter och flera reportage i TV4 och vårt event Underklädesfesten är ett av Stockholm Prides mest populära återkommande inslag. Kulturföreningen Mums har två år i rad utsetts till en av DN Påstans Stockholmshjältar, som Kulturkraft.

Vår tidskrift Mums tilldelades 2012 års ”Sappho in Paradise”-pris av Tupilak, Paradise Press publishing och ILGCN (The International Lesbian and Gay Cultural Network).

Följ oss på Facebook:

Klubb Mums Mums:

Bland drakar och dragqueens: