Om Mums

Kulturföreningen Mums är en politiskt obunden ideell förening som vill bredda kulturutbudet i Sverige med särskild målsättning att verka för queerkultur, inkludering och jämlikhet.

Kärnan av vår verksamhet är nyskapande konst- och kulturprojekt för båda yngre och äldre. Med hjälp av scenkonst, musik och publika evenemang med interaktion som kärna suddar vi ut gränserna mellan avsändare och mottagare och skapar en gemensam plattform för kulturdeltagande.