Workshops med HBTQ-flyktingar

3302469192_f41868e969

Trots att Sverige kommit långt kring jämlikhet är det fortfarande svårt för många HBTQ-personer, framförallt de som är nyanlända. Stigmat kring sexuell läggning och/eller könsidentitet kan göra öppenhet till en komplicerad fråga. Många har flytt från diskriminering men stött på detta även på svenska asylboenden och ute i det svenska samhället, vilket leder till fortsatt rädsla kring att vara öppen med sin identitet. Med andra ord så fortsätter osynligheten i det nya landet.

Kulturföreningen Mums och organisationen Rainbow Riots håller därför på och utvecklar ett kreativt projekt som ska ge hbtq-flyktingar nya sätt att delta i kulturlivet. Vi erbjuder workshops i t.ex radioproduktion och skrivande, vilka båda är konstformer som ger en chans att berätta sin historia utan risk att exponeras och ‘avslöjas’. Målet är att på ett kreativt sätt ge röst åt den som annars är nertystad.

Hela våren och sommaren 2017, erbjuder vi gratis workshops som blandar seminarier, kompetensutveckling, kulturutövning och möjlighet att utforska sitt personliga berättande.

Vill du vara med?

Vi söker just nu både handledare, deltagare och volontärer till vårens workshops. Hör av er till oss här: kulturforeningenmums@gmail.com

 —

Workshops anordnas med stöd från Stockholm Stad.

Annons