Universellt utformad pedagogik

Dagens svenska skola är ofta exkluderande för barn med kognitiva och intellektuella funktionsvariationer och NPF-diagnoser. Detta vill vi erbjuda en lösning till.

Tillsammans med elever med och utan funktionsvariationer, pedagoger och lärare från två gymnasieskolor och en grundskola ska vi ta fram en ny uppsättning universella pedagogiska verktyg som optimerar lärandet för alla barn.

Eleverna som deltar i projektet tillhör generationen som främst kommunicerar med smartphones och emojis, ett visuellt fenomen som är nära målgruppens verklighet och ligger i tiden. Med utgångspunkt i emojis håller vi därför tillsammans med elevgrupper från alla tre skolor på att ta fram specialproducerad visuell kommunikation för att utveckla ett innovativt sätt att tydliggöra information i lärandemiljöer, utifrån elevernas egna referensramar. Resultatet ska bli universellt utformade pedagogiska verktyg som alla kan förstå, oavsett funktionsförmåga.

På bilden ser ni emojis som eleverna i Sjöängskolan skapat.

Projektet genomförs med stöd från Vinnova

Annons