Kreativa workshops!

Hela hösten arrangerar vi och vår produktion Bland drakar och dragqueens kreativa workshops tillsammans med Träffstugan, en verksamhet för ungdomar med funktionsvariationer!

Det är en blandning mellan underhållning, samskapande och kreativt utforskande och alla kan vara med på den nivå som passar dem.

Med hjälp av fantasifulla aktiviteter kan även den som kanske inte vill klä ut sig delta. Det är den personliga fantasin som står i centrum. Äntligen kan alla få skina och låta sin fantasi blomma ut!

Projektet genomförs med stöd från Stockholm stad.

Annons