Metodmaterial: Universell normkreativ pedagogik

Dagens svenska skola är ofta exkluderande för barn med kognitiva och intellektuella funktionsvariationer och NPF-diagnoser. Detta erbjuder vi nu en lösning till. Vi har utvecklat nya normkreativa universella pedagogiska verktyg som optimerar lärandet för alla, oavsett funktionsförmåga. Verktygen har tagits fram i samarbete med Sjöängskolan, en grundskola, och Kung Saga Gymnasium och NTI Handelsgymnasiet, två gymnasier för elever med och utan funktionsvariationer. Varje verktyg tillhandahåller nyskapande metoder för alla elever att lära sig utifrån sina egna förutsättningar, istället för att fastna i sina utmaningar.

Människor lär sig allra bäst när det är lustfyllt. Därför utgår verktygen från ungas intressen idag, t.ex. emojis, mobiltelefoner, sociala medier, influencers, film och godis, vilket blir ett nyskapande sätt för skolan att komma in i elevernas värld. Övningarna blir befriande efter ”tunga” skolövningar och främjar fantasi och delaktighet, förmedlar kunskap, utvecklar språket och tränar koncentrationen. Samtidigt stärker de kommunikation, samarbetsförmåga och samhörighet, vilket leder till ökad inkludering och minskad social exkludering. Barn som lär sig och leker tillsammans kommer att växa upp med mer acceptans för olikheter. Genom att fokusera på våra likheter istället för det som skiljer oss åt byggs ökad förståelse och social samhörighet. Kommunikation är allmänmänskligt. Alla vill göra sig förstådda.

Vi har samlat alla verktyg i det nya metodmaterialet ”Universell normkreativ pedagogik”. Materialet är enkelt att använda med olika målgrupper, oavsett funktionsförmågor. Det innehåller övningar, instruktioner, dokumentation, reflektioner från lärare och elever m.m för att hjälpa fler att utforma egna lärandesituationer med universellt utformad normkreativ pedagogik. Metodmaterialet har testats och utvärderats av målgrupperna, och varit mycket uppskattat. Som Tomas 8 år, på Sjöängsskolan uttryckte det: ”Årets roligaste uppgift var att få rita egna smajlis” (smileys).

Här kan du ladda ner materialet helt gratis!

Initiativtagare/projektledare:

Petter Wallenberg

Kulturentreprenör, författare, innovatör inom mänskliga rättigheter och ordförande i Kulturföreningen MUMS, Stockholm

Med finansiering från Vinnova

Annons